Hotărâri 2012

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2012

Denumire Descriere Data hotarare
HC 40-17.12.2012 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2013 17 decembrie 2012
HC 39-17.12.2012 Privind rectificarea (VIII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 17 decembrie 2012
HC 38-27.11.2012 Privind aprobarea Programului annual de achizitii publice al com Motoseni pe anul 2013 27 noiembrie 2012
HC 37-27.11.2012 Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" in com Motoseni jud Bacau 27 noiembrie 2012
HC 35-27.11.2012 Privind rectificarea (VII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 27 noiembrie 2012
HC 34-27.11.2012 Privind aprobarea platii ajutoarelor pt incalzirea locuintei pt familiile si pers singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 27 noiembrie 2012
HC 33-30.10.2012 Privind rectifiacarea (VI) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012
HC 31-30.10.2012 Privind imbunatatirea activitatii de completare a registrelor agricole, a centralizatorului registrului agricol si a modului de verificare a datelor declarate pt a fi inscrise in registrele agricole 30 octombrie 2012
HC 32-30.10.2012 Privind rectificarea (V) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012
HC 30-28.09.2012 Privind modificarea anexei HCL Motoseni nr.3/27.02.2012 privind organizarea retelei scolare in com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 septembrie 2012
HC 29-28.09.2012 Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR al loc/com Motoseni 28 septembrie 2012
HC 28-28.09.2012 Privind stabilirea Contractului de voluntarist si stipularea drepturilor si obligatiilor pt pers ce incadreaza Serviciul voluntar pt situatii de urgenta" cat a II-a 28 septembrie 2012
HC 27-28.09.2012 Privind rectificarea (IV) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 28 septembrie 2012
HC 26-28.08.2012 Privind aprobarea demolarii imobilului constructie scoala veche Cornatel, scoala veche Sendresti, camin cultural Motoseni, com Motoseni, jud Bacau 28 august 2012
HC 25-28.08.2012 Privind aprobarea efectuarii demersurilor acreditarii Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul UAT Motoseni 28 august 2012
HC 24-28.08.2012 Privind aprobarea infiintarii unui post didactic de invatator la Sc Gen cu clasele I-IV Tepoaia din com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 august 2012
HC 23-28.08.2012 Privind aprobarea luarii in administratre a unui nr de 1012 unitati de compostare individuala 28 august 2012
HC 22-6.7.2012 Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 6 iulie 2012
HC 21-6.7.2012 Privind eliberarea autorizatiei de amplasament in zona drumului public DC 39 a instalatiilor E-ON Moldova, zona Cociu Grup sonde 79 Glavanesti 6 iulie 2012
HC 20-6.7.2012 Privind rectifiacarea (III) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012
HC 19-6.7.2012 Privind rectificarea (II) bugetuluin de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012
HC 18-30.3.2012 Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 30 martie 2012
HC 17-30.3.2012 Privind inchiderea exercitiului bugetar pt anul 2011 30 martie 2012
HC 16-30.3.2012 Privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 martie 2012
HC 15-28.3.2012 Privind aprobarea nivelului contributiei Cons Local al comunei Motoseni la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pt pers cu handicap 30 martie 2012
HC 14-30.3.2012 Privind participarea com Motoseni la infiintarea Grupului de Actiune Local(GAL) "Bacaul Verde" 30 martie 2012
HC 13-29.3.2012 Privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Motoseni, jud Bacau 29 martie 2012
HC 12-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "constr parc eolian com Glavanesti si Motoseni, extravilan com Glavanesti si Motoseni si construire parc eolian extravilan com Glavanesti" beneficiar SC STAN GREEN ENERGY BACAU, SC STAN PROD ENERGY SRL BACAU- teren arabil extravilan in supr totala de 34100 din care 11500mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012
HC 11-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian com Motoseni si Rachitoasa" beneficiar SC UNLIMITED ENERGY SRL BACAU-teren arabil extravilan in supr totala de 26112 mp din care 9600mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012
HC 10-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 2 si construire parc eolian 4" beneficiar SC LUMINOUS ENERGY SRL BACAU si SC WIND ENERGY SRL Moinesti - teren arabil extravilan in supr totala de 89604 mp 27 februarie 2012
HC 9-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 1,parc eolian 3, parc eolian 5 extravilan com Motoseni" beneficiar SC GROWING ENERGY SRL Bacau, SC POTENTIAL ENERGY SRL Bacau si SC WIND FORCE BETA SRL Moinesti -teren arabil extravilan in supr totala de 75945 mp 27 februarie 2012
HC 8-27.2.2012 Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" 27 februarie 2012
HC 7-27.2.2012 Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de persoanele sanctionate contraventional si condamnate in vederea prestarii de activitati in folosul comunitatii 27 februarie 2012
HC 6-27.2.2012 Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificatat prin legea nr. 276/2010 27 februarie 2012
HC 5-27.2.2012 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 27 februarie 2012
HC 4-27.2.2012 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 27 februarie 2012
HC 3-27.2.2012 Privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni jud. Bacau pt anul scolar 2012-2013 27 februarie 2012
HC 2-31.1.2012 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2011 31 ianuarie 2012
HC 1-31.1.2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 31 ianuarie 2012