Hotărâri 2018

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2018

Denumire Descriere Data hotarare
HCL 36 DIN 31.07.2018 – rectificarea ( II ) a bugetului de venituri si cheltuieli trim. III 2018 1 august 2018
HCL 35 DIN 31.07.2018 – decontare cheltuieli naveta cadre didactice 1 august 2018
HCL 34 DIN 31.07.2018 – VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL RUSU ROMEL 1 august 2018
HCL 29 DIN 31.05.2018 4 iunie 2018
HCL 28 DIN 31.05.2018 – implementarea proiectului- Amenajare teren de sport in comuna Motoseni, jud. Bacau 4 iunie 2018
HCL 27 DIN 31.05.2018 – APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA NUMARULUI UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN VEDEREA CALCULARII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 4 iunie 2018
HCL 26 din 31.05.2018 – stabilirea contractului de voluntariat SVSU 4 iunie 2018
HCL 25 DIN 31.05.2018 – aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR 4 iunie 2018
HCL 24 DIN 31.05.2018 – reorganizare SVSU categoria I 4 iunie 2018
HCL 22 DIN 26.04.2018 – decont cheltuieli naveta cadre didactice 2 mai 2018
HCL 21 DIN 26.04.2018 – aprobarea organigramei si statului de functii 2 mai 2018
HCL 20 DIN 26.04.2018 – aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si dezvoltare buget local trim. I 2018 2 mai 2018
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont 3 aprilie 2018
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobare rezultate inventariere patrimoniu 3 aprilie 2018
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 3 aprilie 2018
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti 3 aprilie 2018
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti 3 aprilie 2018
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 3 aprilie 2018
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Motoseni la 31.12.2017 3 aprilie 2018
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice 3 aprilie 2018
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL Motoseni - organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018
HCL 10 din 19.02.2018 – buget de venituri si cheltuieli 2018 20 februarie 2018