Hotărâri 2019

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2019

Denumire Descriere Data hotarare
HCL 28 DIN 31.07.2019 – dare spre administrare publica microbuz 13 august 2019
HCL 27 DIN 31.07.2019 – rectificare bugetara 2019 13 august 2019
HCL 26 DIN 31.07.2019 – asigurare consultanta juridica 13 august 2019
HCL 13 din 25.02.2019 – aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici obiectiv Modernizare dc 40 si 39 Motoseni 22 aprilie 2019
HCL 12 din 25.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul – Amenajare dc 46 c Motoseni 22 aprilie 2019
HCL 11 din 25.02.2019 – aprobarea planului de activitati ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat 22 aprilie 2019
HCL 18 din 19.04.2019 – aprobare strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale 22 aprilie 2019
HCL 17 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019 22 aprilie 2019
HCL 16 DIN 29.03.2019 – alegerea presedintelui de sedinta 15 aprilie 2019
HCL 15 din 29.03.2019 – aprobare decontare cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 15 aprilie 2019
HCL 14 din 29.03.2019 – inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2018 15 aprilie 2019
HCL 10 DIN 06.02.2019- aprobarea utilizarii excedentului bugetar pentru restante salubrizare 19 februarie 2019
HCL 9 DIN 31.01.2019- aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020 19 februarie 2019
HCL 8 DIN 31.01.2019- aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri 19 februarie 2019
HCL 7 DIN 31.01.2019- eliberare aviz favorabil privind utilizarea drumurilor publice 19 februarie 2019
HCL 6 DIN 31.01.2019- stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalul cotractual 19 februarie 2019
HCL 5 din 10.01.2019- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 din excedentul anului 2017 19 februarie 2019
HCL 4 din 10.01.2019- acordarea unei subventii din bugetul local pentru finantarea serviciului de salubrizare 19 februarie 2019
HCL 3 din 10.01.2019- aprobarea planului anual de evolutie al taxei de salubrizare actualizat 19 februarie 2019
HCL 2 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 19 februarie 2019
HCL 1 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale 19 februarie 2019