Hotărâri

Hotarari adoptate de Consiliul Local Motoseni, judetul Bacau
Proces verbal din 14.02.2020 sedinta CL Motoseni
HCL 5 din 14.02.2020 – buget de venituri si cheltuieli 2020
proces verbal din 30.01.2020 sedinta CL Motoseni

Proces verbal din 23.12.2019 – sedinta CLM Motoseni

HCL 4 din 30.01.2020 – organigrama SVSU

HCL 3 DIN 30.01.2020 0 tarife SC ECO SUD

HCL 2 DIN 30.01.2020 – ORGANIZARE RETEA SCOLARA 2020 – 2021

hcl 1 din 30.01.2020 – planificare activitati L 416 din 2001

Denumire Descriere Data hotarare
HCL 5 din 14.02.2020 – buget de venituri si cheltuieli 2020 18 februarie 2020
Proces verbal din 23.12.2019 – sedinta CLM Motoseni 10 februarie 2020
dispozitie convocare CL Motoseni – 14.02.2020 10 februarie 2020
HCL 3 DIN 30.01.2020 0 tarife SC ECO SUD 4 februarie 2020
HCL 4 din 30.01.2020 – organigrama SVSU 4 februarie 2020
HCL 2 DIN 30.01.2020 – ORGANIZARE RETEA SCOLARA 2020 – 2021 4 februarie 2020
hcl 1 din 30.01.2020 – planificare activitati L 416 din 2001 4 februarie 2020
HCL 28 DIN 31.07.2019 – dare spre administrare publica microbuz 13 august 2019
HCL 27 DIN 31.07.2019 – rectificare bugetara 2019 13 august 2019
HCL 26 DIN 31.07.2019 – asigurare consultanta juridica 13 august 2019
HCL 13 din 25.02.2019 – aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici obiectiv Modernizare dc 40 si 39 Motoseni 22 aprilie 2019
HCL 12 din 25.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul – Amenajare dc 46 c Motoseni 22 aprilie 2019
HCL 11 din 25.02.2019 – aprobarea planului de activitati ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat 22 aprilie 2019
HCL 18 din 19.04.2019 – aprobare strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale 22 aprilie 2019
HCL 17 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019 22 aprilie 2019
HCL 16 DIN 29.03.2019 – alegerea presedintelui de sedinta 15 aprilie 2019
HCL 15 din 29.03.2019 – aprobare decontare cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 15 aprilie 2019
HCL 14 din 29.03.2019 – inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2018 15 aprilie 2019
HCL 10 DIN 06.02.2019- aprobarea utilizarii excedentului bugetar pentru restante salubrizare 19 februarie 2019
HCL 9 DIN 31.01.2019- aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020 19 februarie 2019
HCL 8 DIN 31.01.2019- aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri 19 februarie 2019
HCL 7 DIN 31.01.2019- eliberare aviz favorabil privind utilizarea drumurilor publice 19 februarie 2019
HCL 6 DIN 31.01.2019- stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalul cotractual 19 februarie 2019
HCL 5 din 10.01.2019- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 din excedentul anului 2017 19 februarie 2019
HCL 4 din 10.01.2019- acordarea unei subventii din bugetul local pentru finantarea serviciului de salubrizare 19 februarie 2019
HCL 3 din 10.01.2019- aprobarea planului anual de evolutie al taxei de salubrizare actualizat 19 februarie 2019
HCL 2 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 19 februarie 2019
HCL 1 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale 19 februarie 2019
HCL 36 DIN 31.07.2018 – rectificarea ( II ) a bugetului de venituri si cheltuieli trim. III 2018 1 august 2018
HCL 35 DIN 31.07.2018 – decontare cheltuieli naveta cadre didactice 1 august 2018
HCL 34 DIN 31.07.2018 – VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL RUSU ROMEL 1 august 2018
HCL 29 DIN 31.05.2018 4 iunie 2018
HCL 28 DIN 31.05.2018 – implementarea proiectului- Amenajare teren de sport in comuna Motoseni, jud. Bacau 4 iunie 2018
HCL 27 DIN 31.05.2018 – APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA NUMARULUI UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN VEDEREA CALCULARII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 4 iunie 2018
HCL 26 din 31.05.2018 – stabilirea contractului de voluntariat SVSU 4 iunie 2018
HCL 25 DIN 31.05.2018 – aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR 4 iunie 2018
HCL 24 DIN 31.05.2018 – reorganizare SVSU categoria I 4 iunie 2018
HCL 22 DIN 26.04.2018 – decont cheltuieli naveta cadre didactice 2 mai 2018
HCL 21 DIN 26.04.2018 – aprobarea organigramei si statului de functii 2 mai 2018
HCL 20 DIN 26.04.2018 – aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si dezvoltare buget local trim. I 2018 2 mai 2018
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont 3 aprilie 2018
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobare rezultate inventariere patrimoniu 3 aprilie 2018
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 3 aprilie 2018
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti 3 aprilie 2018
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti 3 aprilie 2018
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 3 aprilie 2018
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Motoseni la 31.12.2017 3 aprilie 2018
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice 3 aprilie 2018
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL Motoseni - organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018
HCL 10 din 19.02.2018 – buget de venituri si cheltuieli 2018 20 februarie 2018
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau. – ADIB hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau. - ADIB 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 3 hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 3 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016
hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 din excedentul anului 2014 hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 din excedentul anului 2014 19 iulie 2016
hotarare privin trecerea unor bunuri in proprietate publica a UAT Motoseni hotarare privin trecerea unor bunuri in proprietate publica a UAT Motoseni 19 iulie 2016
hotarare privind stimularea participarii in invatamantul prescolara copiilor provenind din familii defavorizate hotarare privind stimularea participarii in invatamantul prescolara copiilor provenind din familii defavorizate 19 iulie 2016
hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Motoseni al domnului Galita Cristinel hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Motoseni al domnului Galita Cristinel 19 iulie 2016
hotarare privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni, jud. Bacau hotarare privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni, jud. Bacau 19 iulie 2016
hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016
hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2015 hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2015 19 iulie 2016
hotarare privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016
hotarare privind implementarea proiectului – Amenajarea dDC 46 C, comuna Motoseni hotarare privind implementarea proiectului - Amenajarea DC 46 C, comuna Motoseni 19 iulie 2016
hotarare privind executia bugetara a trim. I 216 hotarare privind executia bugetara a trim. I 216 19 iulie 2016
hotarare privind desemnarea persoanei responsabile in implementarea programului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate hotarare privind desemnarea persoanei responsabile in implementarea programului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate 19 iulie 2016
hotarare privind desemnarea d-lui Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2015 hotarare privind desemnarea d-lui Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2015 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea raportului de evaluare si reevaluare pentru imobilele, drumurile si teren urile ce apartin domeniului public si privat apartinand UAT Motoseni hotarare privind aprobarea raportului de evaluare si reevaluare pentru imobilele, drumurile si teren urile ce apartin domeniului public si privat apartinand UAT Motoseni 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416 din 2001 hotarare privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416 din 2001 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni, judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2016 hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni, judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2016 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – Modernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoseni, judetul Bacau hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Modernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoseni, judetul Bacau 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea modelului de contract pentru agentii economici, institutiile publice si a decontarii de catre ADIS Bacau – colectare deseuri hotarare privind aprobarea modelului de contract pentru agentii economici, institutiile publice si a decontarii de catre ADIS Bacau - colectare deseuri 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea incheierii si semnarea contractului de asociere privind finantarea serviciilor sociale hotarare privind aprobarea incheierii si semnarea contractului de asociere privind finantarea serviciilor sociale 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna februarie 2016 hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna februarie 2016 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru drumul de acces al traseului de fibra optica si energie electrica hotarare privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru drumul de acces al traseului de fibra optica si energie electrica 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna aprilie 2016 hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna aprilie 2016 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 19 iulie 2016
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.2 hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.2 19 iulie 2016
H.C.L nr. 7 / 29.01.2016 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 29 ianuarie 2016
HC 2 – 31.01.2014 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 8 mai 2014
HC 35 – 19.12.2013 Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni pentru anul scolar 2014-2015 19 decembrie 2013
HC 36 – 19.12.2013 Hotarare privind aderarea Comunei Motoseni prin Consiliul Local la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania filiala judetului Bacau 19 decembrie 2013
HC 37 – 19.12.2013 Hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice al comunei Motoseni pe anul 2014 19 decembrie 2013
HC 30 – 29.11.2013 Hotararea privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 29 noiembrie 2013
HC 31 – 29.11.2013 Hotarare privind aprobarea platii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei 29 noiembrie 2013
HC 32 – 29.11.2013 Hotarare privind rectificarea (IV) a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 29 noiembrie 2013
HC 33 – 29.11.2013 Hotarare pentru aprobarea actului aditional nr 1 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Bacau" 29 noiembrie 2013
HC 34 – 29.11.2013 Hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurilor de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri comunale in judetul Bacau 29 noiembrie 2013
HC 28 – 25.10.2013 Hotarare privind rectificarea(III) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 25 octombrie 2013
HC 29 – 25.10.2013 Privind aprobarea planului local de actiune pentru combaterea inzapezirii in perioada noiembrie 2013-martie 2014 25 octombrie 2013
HC 27 – 25.10.2013 Hotarare privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Motoseni in vederea instalarii , intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajate a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice" 25 octombrie 2013
HC 26 – 27.9.2013 Hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 27 septembrie 2013
HC 24 – 20.8.2013 Hotarare privind recitficarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 20 august 2013
HC 25 – 20.8.2013 Hotarare privind executia bugetara a trimestrului II anul 2013 20 august 2013
HC 23 – 29.7.2013 Hotarare privind primirea comunei Pirjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 29 iulie 2013
HC 22 – 29.07.2013 Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul administratiei publice locale a comunei Motoseni 29 iulie 2013
HC 20 – 28.06.2013 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii reparatii capitale si consolidare Scoala cu clasele I-VIII Sendresti din sumele alocate prin bugetul local al com. Motoseni pe naul 2013 28 iunie 2013
HC 21 – 28.06.2013 Hotarare privind aprobarea documentatiei de inchiriere a imobilului fost sediu de ferma din satul Poiana com Motoseni care face parte din domeniul privat al UAT Motoseni situat in intravilan si aflat in faza avansata de degradare 28 iunie 2013
HC 16 – 21.05.2013 Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 21 mai 2013
HC 17 – 21.05.2013 Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 21 mai 2013
HC 18 – 21.05.2013 Hotarare privind aprobarea planurilor de amplasament si delimitare si trecerea in domeniul privat al unor terenuri 21 mai 2013
HC 19 -21.05.2013 Hotarare privind aprobarea bugetului si cheltuielilor legate de proiect acordului de parteneriat si proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Hardware si Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administratie inclusiv Gestionarea Registrului Agricol in format electronic in Judetul Bacau 21 mai 2013
HC 14 – 21.05.2013 Hotararea privind aprobarea concesionarii pasunilor comunale prin atribuire directa a contractului de concesiune in favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR de OVINE, CARPATINE SI TAURINE OVISBOVIS - AFJ 21 mai 2013
HC 15 – 21.05.2013 Hotarare privind primirea comunei Buhoci in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 5 mai 2013
HC 12 – 5.4.2013 Hotarare privind infiintarea Serviciului Public de gospodarire comunala si salubrizare a comunei Motoseni 5 aprilie 2013
HC 13 – 5.4.2013 Hotarare privind instrumentarea proiectului "Proiect Integrat privind achizitia de utilaje pentru dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala si achizitie de costume populare pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in comuna Motoseni 5 aprilie 2013
HC 6 – 28.03.2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 28 martie 2013
HC 7 – 28.03.2013 Hotarare rpvind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni judetul Bacau 28 martie 2013
HC 8 – 28.03.2013 Hotarare privind stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2013 28 martie 2013
HC 9 – 28.3.2013 Hotarare privind planul de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416/2001, privind venitul minim garantat modificata prin Legea nr. 276/2010 28 martie 2013
HC 10 – 28.3.2013 Hotarare privind stabilirea contractului de voluntariat si stipularea drepturilor si obligatiilor pentru persoanele ce incadreaza Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta - categoria a-II-a 28 martie 2013
HC 11 – 28.3.2013 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale capitolul Taxe extrajudiciare de timbru pentru anul 2013 28 martie 2013
HC 4 – 26.2.2013 Hotarare privind inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2012 26 februarie 2013
HC 5 – 26.2.2013 Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014 26 februarie 2013
HC 2 – 26.2.2013 Hotarare privind desemnarea d-lui primar Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2012 26 februarie 2013
HC 3 – 26.2.2013 Hotarare prinvind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor de plata pentru obligatiile fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice 26 februarie 2013
HC 1 – 28.1.2013 Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2012 28 ianuarie 2013
HC 39-17.12.2012 Privind rectificarea (VIII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 17 decembrie 2012
HC 40-17.12.2012 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2013 17 decembrie 2012
HC 34-27.11.2012 Privind aprobarea platii ajutoarelor pt incalzirea locuintei pt familiile si pers singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 27 noiembrie 2012
HC 35-27.11.2012 Privind rectificarea (VII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 27 noiembrie 2012
HC 37-27.11.2012 Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" in com Motoseni jud Bacau 27 noiembrie 2012
HC 38-27.11.2012 Privind aprobarea Programului annual de achizitii publice al com Motoseni pe anul 2013 27 noiembrie 2012
HC 31-30.10.2012 Privind imbunatatirea activitatii de completare a registrelor agricole, a centralizatorului registrului agricol si a modului de verificare a datelor declarate pt a fi inscrise in registrele agricole 30 octombrie 2012
HC 32-30.10.2012 Privind rectificarea (V) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012
HC 33-30.10.2012 Privind rectifiacarea (VI) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012
HC 27-28.09.2012 Privind rectificarea (IV) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 28 septembrie 2012
HC 28-28.09.2012 Privind stabilirea Contractului de voluntarist si stipularea drepturilor si obligatiilor pt pers ce incadreaza Serviciul voluntar pt situatii de urgenta" cat a II-a 28 septembrie 2012
HC 29-28.09.2012 Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR al loc/com Motoseni 28 septembrie 2012
HC 30-28.09.2012 Privind modificarea anexei HCL Motoseni nr.3/27.02.2012 privind organizarea retelei scolare in com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 septembrie 2012
HC 23-28.08.2012 Privind aprobarea luarii in administratre a unui nr de 1012 unitati de compostare individuala 28 august 2012
HC 24-28.08.2012 Privind aprobarea infiintarii unui post didactic de invatator la Sc Gen cu clasele I-IV Tepoaia din com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 august 2012
HC 25-28.08.2012 Privind aprobarea efectuarii demersurilor acreditarii Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul UAT Motoseni 28 august 2012
HC 26-28.08.2012 Privind aprobarea demolarii imobilului constructie scoala veche Cornatel, scoala veche Sendresti, camin cultural Motoseni, com Motoseni, jud Bacau 28 august 2012
HC 19-6.7.2012 Privind rectificarea (II) bugetuluin de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012
HC 20-6.7.2012 Privind rectifiacarea (III) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012
HC 21-6.7.2012 Privind eliberarea autorizatiei de amplasament in zona drumului public DC 39 a instalatiilor E-ON Moldova, zona Cociu Grup sonde 79 Glavanesti 6 iulie 2012
HC 22-6.7.2012 Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 6 iulie 2012
HC 14-30.3.2012 Privind participarea com Motoseni la infiintarea Grupului de Actiune Local(GAL) "Bacaul Verde" 30 martie 2012
HC 15-28.3.2012 Privind aprobarea nivelului contributiei Cons Local al comunei Motoseni la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pt pers cu handicap 30 martie 2012
HC 16-30.3.2012 Privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 martie 2012
HC 17-30.3.2012 Privind inchiderea exercitiului bugetar pt anul 2011 30 martie 2012
HC 18-30.3.2012 Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 30 martie 2012
HC 13-29.3.2012 Privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Motoseni, jud Bacau 29 martie 2012
HC 3-27.2.2012 Privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni jud. Bacau pt anul scolar 2012-2013 27 februarie 2012
HC 4-27.2.2012 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 27 februarie 2012
HC 5-27.2.2012 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 27 februarie 2012
HC 6-27.2.2012 Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificatat prin legea nr. 276/2010 27 februarie 2012
HC 7-27.2.2012 Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de persoanele sanctionate contraventional si condamnate in vederea prestarii de activitati in folosul comunitatii 27 februarie 2012
HC 8-27.2.2012 Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" 27 februarie 2012
HC 9-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 1,parc eolian 3, parc eolian 5 extravilan com Motoseni" beneficiar SC GROWING ENERGY SRL Bacau, SC POTENTIAL ENERGY SRL Bacau si SC WIND FORCE BETA SRL Moinesti -teren arabil extravilan in supr totala de 75945 mp 27 februarie 2012
HC 10-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 2 si construire parc eolian 4" beneficiar SC LUMINOUS ENERGY SRL BACAU si SC WIND ENERGY SRL Moinesti - teren arabil extravilan in supr totala de 89604 mp 27 februarie 2012
HC 11-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian com Motoseni si Rachitoasa" beneficiar SC UNLIMITED ENERGY SRL BACAU-teren arabil extravilan in supr totala de 26112 mp din care 9600mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012
HC 12-27.2.2012 Privind aprobarea PUZ "constr parc eolian com Glavanesti si Motoseni, extravilan com Glavanesti si Motoseni si construire parc eolian extravilan com Glavanesti" beneficiar SC STAN GREEN ENERGY BACAU, SC STAN PROD ENERGY SRL BACAU- teren arabil extravilan in supr totala de 34100 din care 11500mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012
HC 1-31.1.2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 31 ianuarie 2012
HC 2-31.1.2012 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2011 31 ianuarie 2012